Information

Varför behövs PROfertil® ?

PROfertil® kan bidra till att hjälpa din kropp att producera friska spermier

PROfertil® är den första produkten på marknaden som kombinerar alla – idag kända – betydelsefulla fertilitetshöjande substanser i endast en kapsel. PROfertil® Male kan bidra till friskare spermier

Nu finns även vår nyaste produkt PROfertil® Female som utvecklats speciellt för kvinnans behov och förberedelse inför graviditeten

Läs här vad några av våra tidigare kunder tycker

Intervjuer m.m

Se video från tillverkningen av PROfertil! (Klicka här för att titta)

IVF kliniker använder PROfertil® som behandling

Se intervju med läkare om PROfertil® från nyhetssändning i Australien

Läs mer om PROfertil® på Facebook och vår svenska hemsida

www.profertil.se 

Följ oss på Facebook

Kliniska studier och rekommendationer samt utlåtanden från läkare

För ytterligare detaljerad information, rekommendationer och utlåtanden från läkare, kliniska studier som genomförts och andra dokument som beskriver de i PROfertil® Male verksamma substanserna och deras betydelse, se moderbolagets hemsidor (engelska):  profertil.eu

Här finns en ny studie (engelska) som gjorts med PROfertil® Female. I studien har man undersökt hur preparatet kan påverka ökad sannolikhet för befruktning och embryots kvalitet.

https://profertil-female.eu/prophysician/profertil-female-study-results/

Bipacksedlar

Här kan du ladda ner bipacksedlarna i pdf-format. Dom finns även med i förpackningarna när du beställer PROfertil®

Bipacksedel PROfertil® Male (svensk)

Bipacksedel PROfertil® Female (svensk)